Doğum Sigortası

Doğum Sigortası Seçeneği Sunan 🤰🏻 10 Sigorta Şirketi

19 Kasım 2020

author:

Doğum Sigortası Seçeneği Sunan 🤰🏻 10 Sigorta Şirketi

Doğum sigortası sunan 10 sigorta şirketini bu yazımızda anlatacağız. 🤰🏻  Hamilelik planı yapıyorsunuz ve özel hastanede doğum yapmak istiyorsunuz. Tamamlayıcı sağlık sigortası doğum teminatı, doğum paketi, hamilelik teminatı, doğum sigortası seçeneği sunan sigorta şirketlerini merak ediyorsunuz. Bu makale tam da size göre.

Doğum Sigortası Nedir ?
Doğum Sigortası Nedir ?

Doğum Sigortası Nedir ?

Doğum sigortası; kişilerin hamilelik sürecindeki rutin doktor kontrollerini, gebelik tahlil ve tetkiklerini, ikili tarama testini, doğum komplikasyonlarını, normal doğum yada sezaryen ile doğuma ait tüm hastane masrafları teminat altına alan ek sağlık sigortası türüdür. Halk arasında doğum sigortası, doğum teminatı, doğum paketi olarak adlandırılabilir.

1) Axa Sigorta Hamilelik Doğum Paketi

Kimler Yaptırabilir?

Doğum paketini, Axa tamamlayıcı sağlık sigortasına sahip olan 18-50 yaş arasındaki tüm kadınlar ek teminat olarak alabilir.

Bekleme Süresi Ne Kadardır?

Doğum teminatını tamamlayıcı sağlık sigortasına eklettikten 12 ay sonra bu teminattan yararlanmaya başlayabilirsiniz.

Sigorta Teminatları Nelerdir?

Yatarak Doğum Teminatı: Bu teminat kapsamında bir sigorta döneminde bir kez olmak üzere normal doğum ya da sezaryen ile doğum masraflarınızı Axa Sigortaya karşılatabilirsiniz. Bu teminata sahip olabilmeniz için 12 ay bekleme süresini geçirmek ve 2 yıl art arda doğum teminatının ekli olduğu tamamlayıcı sigorta poliçenizin olması gerekir. Bu teminat ayrıca düşük, düşük tehdidi, gerekli olduğunda kürtaj gibi doğum ile ilgili rahatsızlıkların masraflarını da öder.

Gebelik Takip Giderleri: Axa Sigorta muayene, rutin tetkikler, gebelik testleri, TORCH testleri, ultrason, NST, üçlü tarama testi masraflarınızı bu teminat altında karşılar. Fakat burada bir limit söz konusudur. Bu giderleriniz bir sigorta döneminde 10 taneyle sınırlı olmak kaydıyla karşılanır.

2) Acı Badem Sigorta Doğum ve Hamilelik Teminatı

Hamilelik Sigorta Teminatları Nelerdir?

Acı Badem Sigorta; muayeneler, normal ya da sezaryen ile doğum, hamilelik esnasındaki rutin kontroller ve laboratuvar görüntüleme giderlerini teminat altına alır.

Bekleme Süresi Ne Kadardır?

Bu sigorta genel bekleme süresi olan 12 aylık süreyi uygular. Hamilelik sigortası teminatından yararlanmak için ayrıca Tamamlayıcı sağlık sigortasının üst üste iki sigorta dönemi yaptırılması gerekir.

Yeni Doğan Bebek Teminatı

Doğum ve Hamilelik Teminatı, doğumdan sonra poliçenize yeni doğan bebek sigortası teminatını eklemenize izin verir. Böylelikle doğum sonrasında bebeğinizin rutin kontrollerini ve aşı masraflarını Acı Badem Sigortaya karşılatabilirsiniz. Bu teminat alında Şirket, hepatit B aşısı, neonatal TSH, metabolik tarama, kan grubu belirleme, direk coombs, bilirubin işitme testlerini karşılar.

Limitli veya Limitsiz Karşılama

Acı Badem Sigorta, limitli veya limitsiz olarak bütçenize uygun seçenekler sunar. Limitsiz karşılamada, Sigorta Şirketinin anlaşmalı olduğu özel sağlık kurumlarındaki sağlık masraflarınız limitsiz olarak karşılanır. Anlaşmalı olmayan bir özel sağlık kurumundaki giderleriniz ise bir defalığına 5.000 TL limit ile karşılanır. Limitli karşılamada ise siz bir limit belirler ve bunun karşılığında daha düşük prim öderseniz. Doğum ve hamilelik masraflarınız bu limite kadar karşılanır.

3) Demir Sigorta İki Can Hamilelik Sigortası

Doğum Sigortasını Kimler Yaptırabilir?

18-45 yaş arasındaki tüm kadınlar yaptırabilir.

Hamilelik Sigortasının Bekleme Süresi Ne Kadardır?

Doğum Teminatı için Demir Sigorta bir bekleme süresi öngörmez.

Sigorta Teminatları Nelerdir?

Bu sigorta size yatarak tedavi, ayakta tedavi ve doğum teminatlarını verir. Doğum teminatı kapsamında doğum öncesi rutin hamilelik kontrolleri (bir sigorta döneminde 8 kez), 10.000 TL’ye kadar yatarak tedaviyi(cerrahi müdahale, yatma masrafları. tek kişilik standart yatak ücretleri, yemek ve refakatçi masrafları kemoterapi, ışın tedavisi, diyaliz, küçük müdahaleler, koroner anjiyografi) ve doğum masrafları ödenir. Sigorta Şirketi normal doğum, sezaryen ile doğum ve epidural doğum masraflarını karşılamaktadır. Bu şirket ayrıca doğum sürecinde meydana gelebilecek komplikasyonlar için tedavi masraflarını da karşılar. Karşılanan komplikasyonlar  düşük, düşük tehdidi, zorunlu kürtaj, eklampsi ve gebelik diyabetidir.

4) Sompo Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Doğum Paketi Sigortası

Kimler Hamilelik Sigortası Yaptırabilir?

Türkiye’de ikamet eden 0-56 yaşı arasındaki her TC vatandaşı bu teminata sahip olabilir.

Bekleme Süresi Ne Kadardır?

Sompo Sigorta, yatarak tedavi için SGK’nın yürürlüğe koyduğu süreleri (bu süre genellikle 12 ay olmaktadır) uygular. Poliçe özel şartlarıyla belirlenmiş rahatsızlık ve komplikasyonlar için 3 aylık bir bekleme süresi uygular. Hamilelik rutin muayeneleri için ise bir bekleme süresi yoktur.

Hamilelik Sigortası Teminatları Nelerdir?

Bu sigorta yatarak tedavi teminatı kapsamı bakımından ameliyat, hastaneye yatış ve küçük müdahale, yoğun bakım, standart tek kişilik oda ve yemek ve refakatçi masraflarını karşılar. Aynı zamanda bu sigortada doğum ve rutin muayene teminatı bulunmaktadır. Rutin muayene teminatının limiti 8 muayenedir.

Ek Hizmetler

Sompo Sigorta bu sigorta kapsamında sağlık danışma hattı, ambulans hizmetleri, ücretsiz diş bakımı ve kuvöz ek hizmetlerini sunar.

5) Alianz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Doğum Teminatı

Kimler Hamilelik Teminatı Alabilir?

18 yaş ve üzerindeki tüm kadınlar yaptırabilir.

Bekleme Süresi Ne Kadardır?

Doğum teminatı sigorta poliçesine eklendikten sonra 12 aylık bir bekleme süresi vardır.

Sigorta Teminatları Nelerdir?

Yatarak tedavi kapsamında normal doğum, sezaryen ile doğum ve hamilelik esnasında ortaya çıkabilecek komplikasyonlar karşılanır. Ayakta tedavi kapsamında ise rutin muayeneler ve tetkikler karşılanır. Fakat buradaki limit 10 tanedir.

6) Anadolu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Doğum Teminatı

Bekleme Süresi Ne Kadardır?

Doğum teminatının poliçe eklenmesinden sonra 1 ay bekleme süresi vardır.

Sigorta Teminatları Nelerdir?

Anadolu Sigorta normal doğum, sezaryen ile doğum ve doğum esnasında ortaya çıkabilecek komplikasyonları teminat altına alır. Şirket, rutin muayene ve tetkikleri için bir sigorta döneminde 9 kez olmak üzere bir limit koymuştur. Doğumdan sonra bebeğin ilk muayenesi ve aşısı ücretsiz olarak karşılanır. Doğumdan itibaren 15 gün içerisinde bebeğin teminata eklendiği bir form ile bildirilirse,  bebek doğumdan itibaren sigortalanır.

7) Ak Sigorta Aksağlık Yeni Hayat Sigortası Doğum Teminatı

Ak Sigorta bütçenize göre size şu doğum teminatlarını sağlar:

Yatarak Tedavili Plan

Bu sigorta seçeneği ile limitsiz yatarak tedavi, 5000 TL doğum ve % 20 katılım paylı rutin doğum kontrolü güvencelerine sahip olabilirsiniz.

Yatarak Tedavili Plus Plan

Bu seçenek size limitsiz yatarak tedavi, limitsiz doğum teminatı ve % 20 katılım paylı rutin doğum kontrolleri teminatlarını sağlar.

Standart Plan

Bu paket ile % 20 katılım paylı limitsiz yatarak tedavi, 4000 TL ayakta tedavi, 7000 TL doğum ve % 20 katılım paylı rutin doğum kontrolü teminatlarına sahip olursunuz.

Yeni Hayat Plus

Bu pakette limitsiz yatarak ve ayakta tedavi teminatları vardır. Ayrıca limitsiz doğum teminatı ve % 20 katılım paylı rutin doğum kontrolleri teminatları bulunur. Bu paketin size sağladığı başka bir avantaj ise 50.000 EUR’ya kadar yurtdışındaki tedavi masraflarını karşılamasıdır.

8) Ray Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Doğum Teminatı

Kimler Yaptırabilir?

0-64 yaş arasındaki tüm TC vatandaşları yaptırabilir.

Bekleme Süresi Ne Kadardır?

Doğum paketi sigorta poliçesine eklendikten sonra 6 ay bekleme süresi uygulanır.

Doğum Sigortası Teminatları Nelerdir?

Bu sigortada doğum teminatı, yatarak tedavi ve ayakta tedavi teminatlarına eklenir. Rutin doğum kontrollerini bir sigorta döneminde 10 kez olmak üzere bir limit ile yaptırabilirsiniz. Gebelik sürecindeki düşük, düşük tehdidi, hiperemesiz, preklampsi gibi komplikasyonlar teminat kapsamı altındadır. Bu sigorta kapsamında standart normal doğum ya da sezaryen ile doğum karşılanmaktadır.

9) Euroka Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Doğum Teminatı

Bu sigorta kapsamında doğum masrafları limitsiz, rutin doğum kontrolleri 10 kez ve hamilelik sürecindeki komplikasyonlar karşılanır.

10) Halk Sigorta Doğum Teminatı

Halk sigorta doğum paketi sigortası, 12 aylık bekleme süresi ile ve 7500 tl  limit ile doğum ve rutin doğum kontrolü masraflarını karşılar.

Doğum Teminatı ile Hangi Hastanelerde Doğum Yapabilirim?

Sigorta şirketinizin ve SGK’nın anlaşmalı olduğu tüm hastanelerde doğum yapabilirsiniz.

Doğum Teminatı Alırken Nelere Dikkat Etmeliyim?

Bekleme sürelerine, sigorta limitlerine ve anlaşmalı hastanelere dikkat etmelisiniz.

 

Sıkça Sorulan Sorular

Doğum sigortası; kişilerin hamilelik sürecindeki rutin doktor kontrollerini, gebelik tahlil ve tetkiklerini, ikili tarama testini, doğum komplikasyonlarını, normal doğum yada sezaryen ile doğuma ait tüm hastane masrafları teminat altına alan ek sağlık sigortası türüdür. Halk arasında doğum sigortası, doğum teminatı, doğum paketi olarak adlandırılabilir.

Sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebilir ancak ortalama 4.000 tl ile 12.000 tl arasında teminat oranları değişmektedir.

Doğum Sigortası , sigorta şirketine, sigorta teminat kapsamına ve kişisel özelliklere göre değişmekle birlikte standart doğum teminatını içeren tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi fiyatı 2020 yılı için 5000 TL civarındadır.

Doğum ve hamilelik sigortasının süresi 1 yıllıktır. 1 yıl içinde doğum sürecinizdeki bütün hastane giderlerini kapsamaktadır.Doğ

Doğum sigortasını ve hamilelik teminatlarını 18-45 yaş arasındaki kişiler alabilir.

 

Bu gönderiyi değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 0 Average: 0]
Yorum yapabilirsiniz.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir