Genel

Hemogram ( Tam Kan Sayımı ) 💉 Nedir Nasıl Yapılır ?

4 Kasım 2020

author:

Hemogram ( Tam Kan Sayımı ) 💉 Nedir Nasıl Yapılır ?

Tam kan sayımı  ya da hemogram ve bununla ilgili kısaltmalar çoğumuz için yabancıdır. Bugünkü yazımız biraz teknik içerikli olacak. Size tam kan sayımı ile ilgili bilgiler vereceğiz. Bununla ilgili kısaltmaların ne anlama geldiğini açıklayacağız.

Kanımızda çok sayıda hücre türü bulunur. Bu hücre türlerinin her birinin kendine özgü işlevleri ve görevleri vardır. Bazen bazı dışsal etkenler ya da sağlık problemleri bunların ideal sayısını azaltabilir veya artırabilir. Bundan dolayı tıp bilimi bazı hastalıkların teşhis ve tedavisi için bu azalmalara ya da artmalara belirli anlamlar yükler. Bu amaçla yapılan teste ise tam kan sayımı ya da hemogram adını verir.

Tam Kan Sayımı Nedir?

Hemogramın anlamı, tam kan sayımı demektir. Kanımızda yer alan lökosit ( Beyaz küre/ akyuvar) , eritrosit ( kırmızı küre/ alyuvar) , hemoglobin, hematokrit, trombosit gibi kanımınız içindeki hücre türlerinin sayısını belirleyen ve bu belirleme sonucu olası rahatsızlıkları ve işlev bozuklarını tespit edilmesini sağlayan teste verilen addır.

Tam Kan Sayımı Testi Neyi Ölçer?
Tam Kan Sayımı Testi Neyi Ölçer?

Tam Kan Sayımı Testi Neyi Ölçer?

Kanımızda temel olarak üç farklı hücre grubu bulunur:

Bağışıklık sistemini koruyan hücreler: Bunlara beyaz kan hücreleri adı verilir. Bazofil, monosit, nötrofil, lenfosit ve eozinfil gibi alt hücreleri barındırır.

Oksijeni ve karbondioksiti taşıyan hücreler: Bunlara eritrosit ya da kırmızı kan hücreleri adı verilir. Bu hücrelerin içerisindeki hemoglobin oksijen ve karbondioksite bağlanarak bunları vücut organları ve akciğer arasında taşır.

Pıhtı oluşturan hücreler: Bu hücrelerin görevi vücudun herhangi bir yerinde bir hasar meydana geldiğinde pıhtılaşmaya sağlamaktır. Böylelikle kanın damar dışına çıkmasını önlerler. Bunlara trombosit (platelet) adı verilir.

Hemogram testi tüm bu hücrelerin sayımını yapar ve bunlarla ilgili bozuklukların anlaşılmasını sağlar.

Hemogram Testi Nedir ve Nasıl Yapılır?

Topuktan(yeni doğan bebekler), parmak ucundan ya da koldaki bir damardan kan alınır. Bu testten önce varsa mevcut hastalıklarınızı ve alerjilerinizi bildirmelisiniz. Verdiğiniz bu bilgeler test değerlendirmesi yapılırken önemlidir. Alınan kan örneği sonrasında laboratuvarda analiz edilecek ve çıkan sonuçlar doktor tarafından değerlendirecektir.

Tam Kan Sayımındaki Kısaltmalar Ne Anlama Gelir?

WBC: Beyaz kan hücreleri (lökosit) sayısıdır. Bu hücreler kanda ve vücut organlarında yoğun olarak bulunur. Bu hücrelerin sayısı bağışıklık sistemimiz ve vücudumuzun korunması ile ilgili bilgiler verir. WBC normal değeri 4000-11.000/mm3 olmalıdır. Beyaz kan hücreleri aşağıdaki türlere göre sınıflandırılabilir.Tam kan sayımında bu alt türlerin sayısı teker teker belirlenir.

Monositler: Temel görevleri bakterilerin ortadan kaldırılmasıdır. Monosit normal değeri %2-4 olmalıdır.

Lenfositler: Temel görevleri vücudun direncini artırmaktır. Lenfosit normal değeri %20-40 olmalıdır.

Nötrofiller: Sayıca en yüksek beyaz kan hücresidir. Temel görevler enfeksiyonlara karşı savaşmaktır. Nötrofil normal değeri %40-60 olmalıdır.

Bazofiller: Temel görevleri kandaki enfeksiyondan bağışıklık sistemini haberdar etmektir. Nötrofil normal değeri % 0,5-1 olmalıdır.

Eizonfiller: Temel görevleri parazitleri yok etmek ve alerji sonucu ortaya çıkan iltihabın önüne geçmektir. Eizonfill normal değeri %1-4 olmalıdır.

RBC: Kırmızı kan hücreleri (eritrosit) sayısıdır. Bu hücreler kemik iliğinde üretilir ve oksijen ve karbondioksit taşımasını sağlarlar. Bu hücrelerin sayısı kan anormallikleri ile ilgili önemli bilgiler verir. Eritrositlerin % 90’ını hemoglobin proteini oluştur. Hemoglobin normal değeri erkeklerde 13,8-17.3 gm/dL ve kadınlarda 12,1-15,1 gm/dL olmalıdır. Hematokrit kan hacmini kırmızı kan hücrelerine oranlanmasıyla bulunur. Bu oran ile kırmızı kan hücresi sayısıyla ilgili değerlendirmeler yapılır.

PLT: Trombosit adı verilen hücre pulcuklarının sayısıdır. Bu pulcukların renksiz bir yapısı vardır. Bu hücrelerin sayısı kanın pıhtılaşmasıyla ilgili önemli bilgiler verir. PLT normal değeri 50.000-400.000/ml olmalıdır.

MCH: Ortalama hemoglobin sayısıdır. Akyuvarlar rengini hemoglobinden alır. Hemoglobin sayısının eksik olmasından dolayı akyuvarlarda bir solukluk oluştur.

Tam Kan Sayımındaki Kısaltmaları Bilmek Niçin Önemlidir?
Tam Kan Sayımındaki Kısaltmaları Bilmek Niçin Önemlidir?

Tam Kan Sayımındaki Kısaltmaları Bilmek Niçin Önemlidir?

Görüldüğü gibi WBC, RBC ve PLT kısaltmaları kanımızda temel hücre gruplarını ifade etmektedirler. Bu kısaltmaları bilerek tam kan sayımı sonuçlarımızla ilgili temel bir bilgiye sahip olabiliriz. Örneğin, WBC beyaz kan hücreleri sayısıdır. Normal bir bireyde bu kan hücreleri 4.000 mm3 ila 11.000 mm3 arasında olmalıdır. WBC test sonuçlarındaki değer 4.000 mm3’den az olursa bu beyaz kan hücrelerimizdeki azalmayı gösterir.

Tam Kan Sayımında Nelere Bakılır?

Tam kan sayımında temel olarak yukarıda belirtiğimiz lökosit, eritrosit, hemoglobin, hemotokrit ve trombosit değerlerine bakılır. Bu teste ayrıca nötrofil, kanama zamanı, pıhtılaşma zamanı,PT, APTT, INR, CRM, sedimasyon ve fibrojen değerleri bulunur. Bunlarla yukarıdaki belirtiğimiz temel hücrelerin sayıları çeşitli açılardan değerlendirilir.

Tam Kan Sayımı Sonuçları Nasıl Yorumlanır?

WBC değerinin yüksek çıkmasına lökositoz adı verilir. Bu durumda beyaz kan hücreleri fazlalığı vardır. Bu kan fazlalığının sebebi bulunmalıdır. WBC değerinin düşük çıkmasına da lökopeni adı verilir. Bu durum kansızlığı gösterir. Kansızlığın sebebi araştırılıp bulunmalıdır.

RBC değerinin yüksek çıkması kırmızı kan hücrelerinin yüksekliğini gösterir. Bu durum kanda yüksek oksijen miktarının varlığını gösterir. RBC değeri düşük çıkmış ise kanda yeterli oksijen olmadığı anlamına gelir. Tüm bunların altta yatan nedenleri başka tetkik ve tahlillerle araştırılıp ortaya konulmalıdır.

PLT değerlerinin yüksek çıkmasına trombositoz denir. Bu durumun temel nedeninin kandaki demir eksikliği olduğu söylenebilir. Bu değerin yüksek çıkmasına da trombositopeni denir. Bu durum çeşitli hastalıklardan kaynaklanabilir. Her iki durumda da başka tektik ve tahliller ile asıl sebep tespit edilmelidir.

Hemogram ile Hangi Hastalıklar Teşhis Edilir?
Hemogram ile Hangi Hastalıklar Teşhis Edilir?

Hemogram ile Hangi Hastalıklar Teşhis Edilir?

Öncelikle şunu belirtmeliyim bu test bir ön tanı sağlar. Belirli bir hastalığı teşhis edebilmek için başka test ve tahliller yapılması gerekir. Fakat bazı hastalıklar için önemli bulgular da sağlar:

Anemi: Kırmızı kan hücrelerinin düşüklüğü bu hastalığın temel belirtilerindendir.

Lösemi: Beyaz kan hücresi yüksekliği bu hastalığın önemli bir göstergesidir.

Bağışıklık bozuklukları: Trombosit sayıları bununla ilgili önemli bilgiler verir.

Kemik iliği sorunları: Beyaz kan hücresi yüksekliği bu rahatsızlıklara işaret eder.

Enfeksiyon ve iltihap: Beyaz kan hücresi yüksekliği bu durumları gösterir.

Hemogram ne için yapılır?

  • Pek çok hastalığın teşhisi için ön bulgular verir.
  • Kemoterapi uygulamasından sonra kan hücreleri sayılarında bir değişiklik olup olmadığının tespitini sağlar. Böylelikle uygun tedbirler alınmasına zemin sağlar.
  • Çeşitli sebeplerden kaynaklanan iç ve dış kanamaların ciddiyetinin tespit edilmesini sağlar.
  • Herhangi bir cerrahi operasyon öncesi trombisit sayısının anlaşılmasını sağlar. Böylelikle kanama ve pıhtılaşma durumu belirlenir.
  • Kan nakillerinden sonra kan durumunu gösterir.
  • Sürekli kanama, halsizlik yorulma, kemik ağırısı gibi belirti veren rahatsızlıkların aslı sebebinin öğrenilmesinde yardımcı olur.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Test Maliyetini Karşılıyor mu?

Evet. Tamamlayıcı sağlık sigorta bu testin masraflarını karşılar.

Tamamlayıcı sağlık sigortası, tam kan sayımı gibi pek çok test ve tahlilin masraflarını karşılar ve sizi bu masraflardan kurtarır. Bir an önce tamamlayıcı sağlık sigortanızı yaptırmalı ve bu sigortanın avantajlarından faydalanmalısınız. Size sağlık günler dileriz.

 

Sıkça Sorulan Sorular

Hemogram hem tok hem aç karna yapılabilir.

Tam kan sayımıın ortalama maliyeti 200 TL’dir.

Tam kan sayımında temel olarak yukarıda belirtiğimiz lökosit, eritrosit, hemoglobin, hemotokrit ve trombosit değerlerine bakılır. Bu teste ayrıca nötrofil, kanama zamanı, pıhtılaşma zamanı,PT, APTT, INR, CRM, sedimasyon ve fibrojen değerleri bulunur. Bunlarla yukarıdaki belirtiğimiz temel hücrelerin sayıları çeşitli açılardan değerlendirilir.

Hemogramın anlamı, tam kan sayımı demektir. Kanımızda yer alan lökosit ( Beyaz küre/ akyuvar) , eritrosit ( kırmızı küre/ alyuvar) , hemoglobin, hematokrit, trombosit gibi kanımınız içindeki hücre türlerinin sayısını belirleyen ve bu belirleme sonucu olası rahatsızlıkları ve işlev bozuklarını tespit edilmesini sağlayan teste verilen addır.

Bu gönderiyi değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 1 Average: 5]
Yorum yapabilirsiniz.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir