Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık ve Özel Sağlık Arasındaki Farklar

25 Kasım 2020

author:

Tamamlayıcı Sağlık ve Özel Sağlık Arasındaki Farklar

Tamamlayıcı sağlık sigortası mı yoksa özel sağlık sigortası mı avantajlıdır? Bu iki sigorta arasındaki farklar nelerdir? Bu yazımızı bu konularda sizi aydınlatmak için yazdık.

Özel Sağlık Sigortası Nedir?
Özel Sağlık Sigortası Nedir?

Özel Sağlık Sigortası Nedir?

Özel sağlık sigortası için kendinizin belirlediği bir prim ödersiniz. Bu prim karşılığında sigorta şirketi özel sağlık kurumlarında yapacağınız masrafları karşılar. Böylelikle, ödediğiniz bu prim ile özel hastane masraflarından kurtulursunuz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Özel sağlık kurumlarının SGK’nın karşıladığı sağlık masraflarının iki katına kadar ek ücret uygulama hakkı vardır. Oluşan bu ücrete fark ücreti denir. Tamamlayıcı sağlık sigortası için bir prim ödersiniz. Sigorta şirketi bu prim karşılığında bu fark ücretini üstlenir. Böylelikle, özel sağlık kurumlarında alacağınız sağlık hizmetleri için kanuni olarak zorunlu 15 TL katkı payı dışında hiçbir masraf için ödeme yapmazsınız.

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Ve Özel Sağlık Sigortası Arasındaki Farklılıkların Tablosu

Teminat Türü Özel Sağlık Sigortası Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
Ayakta Muayene Sayısı Teminata Göre Yılda 8-10 Arası Ücretsiz Muayene
Yatarak Tedavi Limit Dahilinde Limitsiz
Hastane Fark Ücreti Muayene Ücretinin %20Sini Öder 15 TL Katılım Payı Öder
Refakatçi Gideri Karşılanı Karşılanır
30 Yaş Ücreti 3500TL 1200TL
Ömür Boyu Yenileme Var Var
Doğum Teminatı Ek Teminat Ek Teminat
Yatarak Tedavi Bekleme Süresi 3-6 ay 3 Ay
Ayakta Muayene Bekleme Süresi 1 Hafta Hemen
Geçmişten Gelen Rahatsızlık Kapsam Dışı Kapsam Dışı
Hastane Networkü Sgk Anlaşmalı ve Anlaşmasız Sadece Sgk anlaşmalı hastaneler

Özel Sağlık ve Tamamlayıcı Sağlık  Teminatları Nelerdir?

Özel Sağlık Sigortası Teminatları

Yatarak Tedavi Teminatı

 • Ameliyat giderleri
 • Hastane/oda/yemek refakatçi giderleri
 • Yoğun bakım giderleri
 • Doktor takibi giderleri
 • İlaç giderleri
 • Tanı giderleri

Ayakta Tedavi Teminatı

 • Muayene giderleri
 • İlaç giderleri
 • Tanı giderleri
 • Küçük müdahale giderleri
 • Fizik tedavi giderleri
 • Check-up gideri

Ek Teminatlar

 • Doğum
 • Gebelik rutin kontrolleri
 • Kemoterapi ve ışın tedavisi
 • Rehabilitasyon masrafları
 • Evde bakım giderleri
 • Diyaliz
 • Suni uzuv
 • Trafik kazası sonucu oluşan diş tedavisi
 • Yardımcı tıbbi malzemeler
 • Ameliyat sonrası fizik tedavi
 • Kara ambulansı (yurt içi ve/veya yurtdışı)
 • Yeni doğan kuvöz teminatı
 • İleri tanı teminatı
 • Menopoz giderleri teminatı
 • Yurtdışı tedavi teminatı

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teminatları

Yatarak Tedavi Teminatı

 • Ameliyat
 • Dahili yatışlar
 • Yoğun bakım
 • Kemoterapi ve ışın tedavisi
 • Diyaliz
 • Küçük müdahale
 • Koroner anjiyografi
 • Standart tek kişilik oda/yemek/bir adet refakatçi masrafları
 • Ambulans hizmetleri
 • Suni uzuv
 • Yardımcı tıbbi malzeme
 • Evde bakım

Ayakta Tedavi Teminatı

 • Doktor muayenesi
 • Laboratuvar hizmetleri
 • Görüntüleme ve tanı yöntemleri
 • İleri tanı yöntemleri
 • Fizik tedavi

Doğum Teminatı

 • Normal veya sezaryen ile doğum
 • Hamilelik esnasındaki komplikasyonlar
 • Hamilelik sırasındaki rutin kontroller
 • Gebelik öncesi TORC testi
 • Gebelik esnasında TORCH, aminoasit, NST, Down üçlü ve tarama testleri

Tamamlayııc sağlık sigortası ve özel sağlık sigortası, benzer teminatlara sahiptir. Farklılıklara baktığımızda özel sağlık sigortası daha fazla ek teminata sahiptir. Bunun anlamı daha fazla primi ödeyerek daha fazla sağlık gideri içi bir teminata sahip olabileceğinizdir. Tamamlayıcı sağlık sigortasında ise yatarak tedavi teminatında daha fazla teminat bulunur. Ayakta tedavi için ise özel sağlık sigortasının teminatları daha fazladır. Bu iki sigorta arasında diğer fark ise tamamlayıcı sağlık sigortasının ilaç masraflarını karşılamamasıdır.  Son bir fark ise tamamlayıcı sağlık sigortasının tek ek teminatının doğum teminatı olmasıdır.

Özel Sağlık Sigortası ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Primleri Nasıl Hesaplanır?

Özel sağlık sigortasında prim hesaplanırken dikkate alınan faktörler:

 • Yaş
 • Cinsiyet
 • Geçmiş hastalıklarınız
 • Poliçenin kapsamı ve ek teminatları
 • Geçmiş yıllarda almış olduğunuz sağlık hizmetlerinin tutarı

Tamamlayıcı sağlık sigortasında prim hesaplanırken dikkate alınan faktörler:

 • Yaş
 • Cinsiyet
 • İkamet edilen il
 • Poliçenin kapsamı

  Özel Sağlık Sigortası ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Arasındaki Farklar Nelerdir?
  Özel Sağlık Sigortası ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Arasındaki Farklar Nelerdir?

Özel Sağlık Sigortası ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Arasındaki Farklar Nelerdir?

Bu iki sigorta arasındaki öne çıkan farkları aşağıdaki başlıklar altında saydık.

Anlaşmalı Hastaneler

Özel sağlık sigortası anlaşmalı hastaneler bakımından daha avantajlıdır. Bu sigortada ödediğiniz prim ve katkı payına göre en kaliteli özel hastanelerden sağlık hizmeti alabilirsiniz. Aynı zamanda daha geniş yelpazedeki sağlık kurumlarında tedavinizi yaptırabilirsiniz. Tamamlayıcı sağlık sigortasında ise özel hastanenin SGK ile anlaşmalı olması şartı olduğu için sağlık hizmeti alabileceğiniz sağlık kurumu daha azdır.

Yüksek kaliteye sahip özel hastaneler,  SGK’nın karşıladığı ve ödediğiniz prime göre oluşan sigorta şirketinizden alacağı payı düşük bulabileceği için bu sigorta kapsamında sağlık hizmeti vermeyi istemeyebilirler. Özel sağlık sigortasının başka bir avantajı da sigorta şirketinizin anlaşmalı olmadığı bir sağlık kurumundan belirli bir limite kadar hizmet alabilmenizdir. Tamamlayıcı sağlık sigortasında bu durum söz konusu değildir. Diğer taraftan, özel sağlık sigortası ek prim karşılığı yurtdışında tedavi imkânı verirken tamamlayıcı sağlık sigortasında böyle bir imkân yoktur.

Poliçe Limitleri

Tamamlayıcı sağlık sigortası ayakta tedavi için 8-10 arası bir limit öngörür. Burada parasal bir sınır yoktur. Sadece adet olarak bir sınırlama vardır. Yani ayakta tedaviniz 500 TL ya da 5000 TL olsa bu tek bir ayakta tedavi sayılacaktır. Buna karşın özel sağlık sigortanızda ayakta tedavi limiti parasal olarak belirlenir. Bu parasal limit artıkça ödemeniz gereken prim de artar. Parasal limite kadar istediğiniz kadar ayakta tedavi hizmeti alabilirsiniz. Örneğin, ayakta tedavi limitinizi 50.000 TL olarak belirlediniz. Bu limit dolana kadar ayakta tedavi hizmeti alabilirsiniz.

Hastane Katılım Payı
Hastane Katılım Payı

Hastane Katılım Payı

Tamamlayıcı sağlık sigortasında katılım payı yoktur. Sadece kanuni olan 15 TL katkı payını ödedikten sonra hiçbir masraf için ödeme yapmazsınız. Özel sağlık sigortasında ise katılım payına göre bir prim ödeme sistemi oluşturulmuştur. Eğer hiçbir katılım payı  istemezseniz yüksek prim ödemek zorunda kalırsınız. Katılım payını her bir teminat için % 10, 20, 30 şeklinde belirleyebilirsiniz. Katılım payı artıkça ödeyeceğiniz prim azalır.

Fakat diğer taraftan alacağınız sağlık hizmetleri için daha çok cebinizden harcama yaparsınız. Tamamlayıcı sağlık sigortası katılım payı almadığı için daha avantajlı görülse de daha az prim ödediğiniz için daha az sağlık hizmetine ve özel sağlık kurumuna erişebilirsiniz. Bu karşılık özel sağlık sigortasında katılım payını ve prim miktarını ayarlayarak daha fazla sağlık hizmetine ve özel sağlık kurumuna erişebilirsiniz.

Sağlık Sigortalarında Yaş sınırı

Tamamlayıcı sağlık sigortasında çoğu sigorta şirketi 55 yaşını yaş sınırı olarak kabul eder. Özel sağlık sigortasında bu yaş sınırı daha yüksektir. Çoğu sigorta şirketi 60 yaşı yaş sınırı olarak kabul ederken bazı sigorta şirketleri bu sınırı 80 yaşına kadar çıkarabilmektedir.

Özel Sağlık Sigortası ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortasından Hangisini Seçmeliyim?

Bu bölüm, şu ana kadar bahsettiklerimizden bir sonuç çıkaracağımız bölüm olacaktır. Hangi sigortayı seçeceğimize karar vermeden önceden her iki sigortanın mantığını iyi anlamanız gerekir. Her iki sigortadaki temel kabul özel sağlık kurumlarının sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracağıdır. Fakat kalite artarken tabi ki de buna ödenecek bedel de artacaktır. Özel sağlık sigortası tamamen bu mantık üzerinden çalışır. Yani size ne kadar paran var ise o kadar kaliteli sağlık hizmeti alabilirsin der.

Diğer yandan, ülkemizde de olduğu gibi toplumun büyük çoğunluğunun özel sağlık sigortası primlerini ödemesi mümkün değildir. Bu kişiler bir kamu hizmeti olan SGK yoluyla sağlık hizmetlerinden faydalanırlar. Tamamlayıcı sağlık sigortası ise bu kişilere özel sağlık kurumlarından faydalanmaları için bir fırsat verir. Minimum primler alarak sınırlı da olsa özel sağlık kurumlarındaki daha kaliteli sağlık hizmetlerinden faydalanmalarını sağlar.

Sonuç olarak, eğer ekonomik gücünüz elveriyorsa elbette özel sağlık sigortasını seçmeniz daha iyi olacaktır. Bu sigorta sayesinde birinci sınıf hastanelerde en yüksek kalitedeki sağlık hizmetlerine sahip olabilirsiniz. Fakat ülkemizde ne yazık ki insanların % 90’nın özel sağlık sigortası primlerini ödemesi mümkün değildir. Bu kişilere ise önerim minimum primleriyle tamamlayıcı sağlık sigortasını seçmeleri ve sınırlı olarak da olsa özel sağlık kurumlarından ücretsiz olarak faydalanmalarıdır.

Bu gönderiyi değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 3 Average: 4.7]
Yorum yapabilirsiniz.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir