Fiba Emeklilik, FibaTamSağlık Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Fiba Emeklilik FibaTamSağlık Tamamlayıcı Sağlık Sigortası; SGK'nın karşılamadığı ya da teminat limitlerini aşan tedavi ek masraflarını karşılayan sigorta ürünüdür. Yılda 10 defa ücretsiz muayene hakkını sahip olursunuz ve ameliyat masraflarınız poliçe teminatları dahilinde %100 karşılanır. Fibatam tamamlayıcı sağlık sigortası sadece Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) anlaşması olan özel sağlık kuruluşlarında geçerlidir.


Muayene Sayısı :
+10
Yatarak Tedavi :
Sınırsız Limit
Bekleme Süresi :
3 ay
Ömür Boyu Yenileme :
Var
Müşteri Hizmetleri :
Acil Ambulans :
zolfin

Fiba Emeklilik Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Fiba emeklilik tamamlayıcı sağlık sigortası kişilerin Gss (genel sağlık sigortası) kapsamına kabul edilen tedaviler, muayeneler ve tetkikleri özel hastanelerde ücretsiz yaptırmalarına imkan tanıyan sigortadır. Ücretsiz tedavi ve diğer haklardan yararlanılması için belirlenmiş rahatsızlıkların yaşanması ve tedavi için gidilen özel hastanenin Fiba Emeklilik ile anlaşması bulunan bir hastane olması gerekir. Ayrıca sigortanın geçerli olabilmesi için özel hastanelerin sosyal güvenlik kurumuyla da anlaşmasının olması lazımdır.

Fiba Emeklilik Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teminatları?

Sigortanın ana teminatı yatakta tedavidir ve bu teminata göre sigorta yaptıran kişiler istemeleri durumunda ayakta tedavi ve doğum teminatı da yaptırabilirler. Ancak yatakta tedavi teminatını yaptırmadan diğer haklardan yararlanmaları mümkündür. Ayakta tedavi teminatını alan kişiler ise istemeleri durumunda doğum teminatını alabilirler. Bir yıl boyunca geçerli olacak tamamlayıcı sigortayı yaptıracak kişilerin sigortalılık süresi boyunca yararlanabilecekleri yatarak tedavi hakları şunlardır; suni uzuv, evde bakım, kemoterapi, tıbbi malzemeleri, radyoterapi, ambulans, dahili tedaviler, diyaliz ve cerrahi tedavilerdir. Bu tedavileri gerektiren hastalıkların geçmişten gelmemesi durumunda bu teminat haklarından sigorta sahipleri yararlanabilirler. Ayakta tedavi için verilen teminatlar ise laboratuvar tetkikleri, muayeneler, fizik tedavi, ileri tanı yöntemleri ile görüntülemelerdir. Ancak ayakta tedavi hakkının alınabilmesi için yatarak tedavinin poliçede yer alması gerekir. Ayakta tedavi için fark ücreti ödenmemesi hakkı 10 kere kullanılabilir. Ayakta tedavi içerisinde yer alan fizik tedavinin ise kullanım hakkı 30 seansla sınırlandırılmıştır. Son teminat ise doğum teminatıdır. Bu teminattan yararlanılabilmesi için hem ayakta hem de yatakta tedavi teminatlarından yararlanılıyor olması gerekir. Ayrıca 12 ay olarak belirlenmiş sürenin de beklenilmesi gerekir. Bu şartları taşıyanlar ve teminatları kabul edenler sigortadan yararlanabilirler. Bu teminatlar dışında sigortanın diş ve gözlük teminatı bulunmaz.

Fiba Emeklilik Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Fiyatları?

Fiba Emeklilik şirketinin verdiği tamamlayıcı sağlık sigortası hizmet fiyatı şirketle yapılan görüşmelerle öğrenilebilir. Bunun için kişilerin sigorta şirketinin illerde bulunan şubelerine gitmesi ve tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanmak istediklerini ileterek görüşme yapması gerekir. Böylelikle yararlanılmak istenilen teminatların belirlenmesi ve prim ödemeleri hesaba katılarak fiyat belirlenir. Sonrasında da poliçe imzalanarak sigortanın yürürlüğe koyulması sağlanır.

Fiba Emeklilik Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Anlaşmalı Hastaneler?

Fiba Emeklilik tamamlayıcı sağlık sigortasından kaliteli ve sgk anlaşması olan kurumlarla çalışır. Bu sayede kişiler yatarak veya ayakta tedavi gibi hizmetler için yaşadıkları şehirlerde özel kurumlara gittiklerinde kendilerinden talep edilen fark ücretini ödemekten kurtulurlar. Anlaşmalı kurumlar arasında hastane, tıp merkezi, üniversite hastanesi, fizik tedavi merkezi, bakım evi yer alır. Şirket müşterilerinin fark ücreti ödemelerine gerek kalmadan tedavi olabilecekleri anlaşmalı hastanelerin birkaçının isimleri şöyledir; Parkhayat (Afyon), Acıbadem Bursa, Akdeniz Şifa, Alanya Anadolu, İstinye Üniversite, Esencan (İstanbul), Trakya, Biga Can (Çanakkale), Edremit Körfez, Metrolife (Şanlıurfa) ve Öztan Sağlık (Uşak) hastaneleridir. Hastanelerin tamamı şehir ve hastane türü seçilerek sigorta şirketinin web sitesi üzerinden öğrenilebilir. Böylelikle tedaviler için anlaşmalı hastanelere gidilerek ücret sorunu yaşanmaz.

Fiba Emeklilik Ömür Boyu Yenileme Garantisi?

Ömür boyu yenileme garantisi Fiba Emeklilik tarafından tamamlayıcı sağlık sigortasını yaptıran kişilere verilen bir yenileme hakkıdır. Bu haktan yararlanılması için şirketin belirlendiği yıl kadar aynı sigortanın devamlı yaptırılmış olması gerekir. Bu şartın taşınması durumunda ise Fiba Emeklilik yetkilileri kişinin sağlık durumuna bakarak sigortaya ihtiyacın uygunluğuna karar vererek ömür boyu yenileme garantisi verirler. Böylelikle kişiler ömür boyunca Fibatam Sağlık Sigortası’ndan tedavileri için yararlanabilirler ve fark için ücret ödemezler.

Fiba Emeklilik Tamamlayıcı Sağlık Sigortasını Hangi Yaş Aralığındaki Kişiler Alabilir?

Fibatam Sağlık Sigortası’ndan yararlanılabilmesi için gerekli olan yaş aralığı 15 (gün)- 65 yaş aralığıdır. Bu yaş aralığına sahip olan kişiler Türkiye’de yaşamaları ve Gss hakkına sahip olmaları durumunda sigortadan yararlanabilirler. Sigorta Türk vatandaşlığı şartı aramadığı için yabancı uyruklu olan kişilerin de Türkiye’de yaşamaları durumunda sigortadan yararlanma hakları vardır. Yaş aralığına uygun olan kişiler 1.risk grubunda değerlendirilmeyen hastalıkları yaşamamış olmaları durumunda sigortadan yararlanabilirler. 15 yaşından itibaren 5 yaşta dahil olmak üzere çocuklar bir ebeveynleri ile sigorta hakkına kavuşurlar. Ancak 6 yaştan 17 yaşa (dahil) olan kişiler sigorta ettiren kişilerin reşit olması durumunda tek başlarına sigortalanabilirler.

Bekleme Süresi Var Mıdır?

Fibatam Sağlık Sigortası’nın bekleme süresi vardır. Sigorta yaptıran kişilerin anlaşmalı hastanelerde alacakları yatarak tedavi hizmetleri için sigorta başlangıcından itibaren geçerli olan 3 aylık bekleme süresini doldurmaları gerekir. FibaTam Sağlık Sigortası’nda doğum teminatının bulunması halinde ise 12 aylık bekleme süresini tamamlamaları gerekir. Bu sürelerin tamamlanması durumunda Fiba Emeklilik’in anlaşmalı olduğu hastanelerde özel hastane fiyat farkı ödenmeden tedavi olunabilir.

Fiba Emeklilik Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında Doğum Teminatı Var Mıdır?

Fiba Emeklilik tamamlayıcı sağlık sigortasında doğum teminatı isteğe bağlı olarak kullanılabilir. Bunun için kişilerin sigorta poliçesinde doğum teminatının olması yönünde istekte bulunmaları gerekir. Doğum teminatından yararlanmak içinse kişilerin 12 ay bekleme süresini ve ayakta tedavi teminatlarının poliçede olmasını istemeleri şarttır. Böylelikle doğum giderleri anlaşmalı olan hastanelerde sigorta tarafından ödenmiş olur.

Fiba Emeklilik Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Müşteri Hizmetleri

Fiba Emeklilik şirketinin sunduğu sigorta hizmetlerinden olan tamamlayıcı sağlık sigortasını en az 1 yıl süreyle yaptırmak isteyenler müşteri hizmetlerinden bilgi alabilirler. Fiba Emeklilik müşteri hizmetleri 444 82 88 numarasıdır. Bu numara 24 saat boyunca hizmet verdiği için şirkete Fibatam Sağlık Sigortası hakkında sorulacak soruları olanlar her saat ulaşabilirler. Böylelikle sorularına cevapları yetkili isimlerden alarak şirket acentelerine giderek sigortalarını yaptırabilirler. Bekleme süresini tamamlamaları durumunda da muayene veya tetkik haklarından fark ödemeksizin yararlanabilirler.

18 Yaşından Küçükler Tek Başına Yapabilir Mi?

FibaTam Sağlık Sigortası’nı 18 yaşından küçüklerin tek başlarına yaptırabilmeleri için sigorta ettiren kişinin 18 yaşından büyük olmaları gerekir. Bu sayede 6 ile 17 aralığındaki çocuklara tek başlarına sigorta yapılır. Ancak yaş aralığının 15 günlük ve 5 yaş olması durumunda çocuklarının bir ebeveynine bağlı olarak sigortalanması mümkündür. 18 yaşından küçük olanların kendilerinin başvuru yapmaları ve sigorta poliçesi imzalama hakları yoktur.

Geçmişten Gelen Rahatsızlıkları Karşılar Mı?

Sigorta geçmişte teşhis edilmiş hastalıkların tedavisini karşılamaz. Rahatsızlıkların masrafları sigortanın başlangıç tarihi itibariyle teşhis edilmiş hastalıklarda karşılanır. Ancak bu hastalıkların genetik hastalıklar olmaması ve yeni teşhis edilmemiş olması gerekir.
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
Fiba Emeklilik tamamlayıcı sağlık sigortasından herkesin yararlanmasını sağlamak adına www.fibaemeklilik.com.tr adresi üzerinden ve şubeleri aracılığıyla hizmet verir. Şirketin 21 ilde şubesi vardır ve sigorta yaptırmak isteyen kişiler bu şubelere ulaşarak sigortalarını yaptırıp kullanmaya başlayabilirler. Şirketin İstanbul, Adana, Bursa, Antalya, İzmir, Kayseri, Gaziantep, Eskişehir, Konya, Muğla, Kocaeli, Manisa, Mersin, Samsun, Şanlıurfa, Aydın, Tekirdağ, Erzurum, Düzce, Denizli ve Ankara şubeleri vardır.
Covid-19 Masraflarını Karşılıyor Mu?
Covid-19 masraflarının Fiba Emeklilik Tamamlayıcı Sağlık Sigortası tarafından karşılanmaz. Bunun için kişilerin hayat sigortası sahibi olmaları gerekir. Bu nedenle covid-19 virüsüne yakalanmış olan kişiler özel hastanelerde tedavi gördüklerinde fark ücretini ödemeleri gerekmektedir.