MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Güncelleme 17/03/2023

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

HİZMET KAPSAMI İşbu sözleşmede yer alan, cep telefonun yazılı markası, modeli ve IMEI no'su bulunan ve bedeli yazılı olan cep telefonunun; aşağıdaki koşullar ile her bir onarım için yılda 1 kez tamir işlemi yapılacaktır. Kaza Sonucu Hasarlanma: Cep telefonunun fiziksel ve dış etkenlerle arızalanması veya hasar görmesi Ekran Kırılması: Telefonun bir cisim ile şiddetli teması veya belirli yükseklikten düşmesisonrasında ekranının çatlaması, iç ekranının kırılması veya dış camının kırılması / çatlaması Yüksek Voltaj: Elektrik şebekelerinin yoğun kullanımı ve özellikle saate bağlı olarak aşırıyüklenmeler sonucu santral kaynaklı olarak voltaj dalgalanmaları ve bu dalgalanmaların batarya üzerinde oluşturduğu ani akım gerilimleri sonrası yanmalar ve patlamalar ile cihazın zarar görmesi Hatalı Aksesuar Kullanımı: Cihaz üreticilerinin önerdiği aksesuar ve araçlar dışında kullanıcıinisiyatifi ile cihaza takılmak istenen her türlü aksesuar ve cihazın vermiş olduğu zararlar. KOŞULLAR İşbu tamir hizmeti, hasarın 3 gün içinde Tamamliyo’ya ihbar edilmesi şartı ile uygulanacaktır. Tamir hizmeti, fatura bilgilerinde yer alan cep telefonu için geçerlidir. Fatura üzerinde ismi geçen kişi ile 1. derecedeki akrabalık ilişkisini resmi evraklarla belgeleyenler dışında hiç kimse hizmete konu telefonla ilgili Tamir hizmetinden yararlanamaz. Şirket adına kesilen faturalarda Tamir Hizmeti, cep telefonunu kullanan kişinin şirkette işveren olması ya da bordrolu olarak çalışması halinde geçerlidir. Tamir Hizmeti, fatura üzerinde oynama, düzeltme ya da karalama yapılmadığı hallerde geçerlidir. Fatura ve cep telefonunun üzerindeki IMEI numarasının farklı olması halinde Müşteri, işbu Sözleşme tahtındaki tüm haklarını kaybeder. Aktivasyonu yapılmayan cep telefonları için hasar ve hizmet talebinden sonra yapılacak aktivasyonlar geçersizdir. Tamir Hizmeti, başka bir kişiye veya cep telefonuna devredilemez, yalnızca tek bir telefona ve kişiye mahsus olarak satılabilir. Müşteri hasarını üç (3) iş günü içerisinde Tamamliyo’ya www.tamamliyo.com/hasar üzerinden ihbar etmekle ve bu süre içerisinde de hasarlı cep telefonunu Tamamliyo’nun anlaşmalı olduğu kargo firmasına ulaştırmakla yükümlüdür. Yükümlülüğün yerine getirilmemesi sebebiyle ağırlaşan hasarlardan veya arızalardan müşteri sorumlu olup bu hallerde Tamamliyo’nun anlaşmalı olduğu servis firmaları hizmet vermeme hakkına sahiptir. Olayın nasıl gerçekleştiğini ve ortaya çıkan zararı bir şekilde anlatan imzalı beyan; ihbar anında sözleşme sahibine bildirilecek kargo firması aracılığı ile sağlanacaktır. İşbu Sözleşme kapsamında sunulacak tamir hizmeti bizzat Tamamliyo tarafından gerçekleştirilmeyecek olup Tamamliyo’nun anlaşmalı olduğu servislerden hizmet alınacaktır. Bu kapsamda tamir, telefonun gönderimi vb aşamalarında olabilecek (hırsızlık, kişisel verilerin ihlali, mala zarar verme vb) hukuka aykırı her türlü fiilden Tamamliyo’nun herhangi bir müdahalesi ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Müşteri, hizmet almak için samimi, doğru ve güvenilir beyanda bulunmak zorundadır. Her ne sebeple veya şartla olursa olsun gerçeğin hilafında beyanda bulunulduğunun tespiti halinde Tamamliyo tarafından hizmet verilmez ve Müşteri, işbu Sözleşme kapsamındaki haklarını yitirmiş sayılır. İşbu Sözleşme Tam ziya hasar durumlarını kapsamıyor olup Tamamliyo’nun Müşteri’ye karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Müşteri, yasal mevzuat gereğince kendisinden talep edilen tüm evrakları eksiksiz olarak ibraz etmekle yükümlüdür. İşbu Sözleşme kapsamında Müşteriye yapılacak tüm ödemeler, fatura sahibinin banka hesabına havale yoluyla yapılacaktır. Taraflar; Tamir Hizmeti kapsamında gerçekleştirilecek işlemleri; Müşterinin gerekli evrakların asıllarını doğru ve eksiksiz olarak ibraz etmesi sonucunda gerçekleştireceğini, aksi halde herhangi bir işlem gerçekleştiremeyeceğini beyan eder. Koruma paketi statüsünde değerlendirilmeyen arızalar için yapılan iadelerde kargo ücreti müşteriye aittir. Müşteri, İşbu Sözleşme sathındaki yükümlülüklerine uymaması halinde Sözleşme kapsamındaki tüm hak ve alacaklarından vazgeçmiş sayılıp tahsil edilmiş olan bedellerin de geri ödenmeyeceğini ve varsa verilen hizmetlerin bedelini de nakden ve defaten ve ihlali gerçekleştirdiği günden sonraki 3 iş günü içerisinde ödeyeceğini kabul ve beyan eder. Tamamliyo’nun internet sitelerinde ve/veya kullandığı sunucularda veya altyapıda teknik (Sunucuların, İnternet bağlantısının herhangi bir sebepten çalışmaz hale gelmesi, saldırıya uğraması vs.) bir aksaklık meydana gelmesi hallerinden kaynaklanan zararlarda Tamamliyo’ya herhangi bir sorumluluk yüklenemez. Taraflar; birbirlerinin her türlü verisini; 3. kişilere devretmemek, sözleşme sona erdikten sonra kullanmamak ve imha etmek, alt çalışanlara ve yardımcı kişilere verilmiş olsa dahi silinmesini sağlamakla mükelleftir. Müşteri; kendisine bilgilendirme ve tanıtım yapılabilmesi için iletişim adreslerinin Tamamliyo, Grup Şirketleri ve İştirakleri tarafından kullanılmasına açık şekilde izin verdiğini kabul eder. Müşteri gönderdiği cihazdaki kişisel verilerin korunmasına yönelik gerekli yükümlülükleri almakla mükellef olup herhangi bir hukuka aykırı durumda Tamamliyo’nun sorumluluğuna gidilemeyecektir. Türkiye sınırları içinde geçerli olacaktır. Cep Telefonu Koruma Paket ücretlendirmesine %18 Kdv dahildir İSTİSNAlAR İşbu sözleşmede sunulan Cep Telefonu Koruma paketinin kapsamına girmeyen maddeleri aşağıdaki haller ile belirtilmiştir. Şarj cihazı, pil, hafıza kartı, orijinal veya yan sanayi bilumum aksesuarlar ile ilave donanımlarda meydana gelen arızalar, Unutma, kaybetme ya da unutulduğunu, kaybedildiğini zannetme, Yankesicilik, aşırma ve her türlü hırsızlık, Cep telefonunun, çizilmesi, lekelenmesi, iç ve dış yüzeyinde meydana gelebilecek sıyrık ve çizikler gibi estetik kusurlar Cep telefonunun, normal kullanımından doğan aşınma, yıpranma, çürüme, paslanma, oksidasyon halleri Cep telefonlarının imalatçı ya da satıcılarının yasa veya sözleşme gereği sorumlu olduğu Üretim Hataları Kim tarafından verildiğine bakılmaksızın ağır ihmal veya kast sonucu telefonda oluşan her türlü hasar Tam Ehliyetli olmayanlar tarafından verilen her türlü hasar Yetkisiz kişilerce yapılan onarım yahut Müşteri tarafından onarım, tadilat ve her ne nedenle olursa olsun cihaza yapılan müdahaleler, Normal aşınma ve yıpranma, cihazda oluşan boya ve cila hasarları, çöküntüler veya çizikler vesaire cihazın çalışmasına engel olmayan işletim dışı ve yüzeysel hasarlar ile çürüme, paslanma, oksidasyon, batarya sızıntısı hasarları, pil ve bataryaların normal kullanımından kaynaklanan kullanım ömrü ve performans azalması, Müşterinin ağır kusuruna dayalı ya da kasten verdiği zarar sonucu oluşan hasarlar, İletişim veya uydu sistemlerindeki hatalar da dâhil, ancak sadece bunlarla sınırlı olmamak üzere, cihazın çalışmasına engel teşkil etmeyecek yazılım hatası veya veri hatasının sebep olduğu masraf ve zararlar, Müşterinin fiillerinden sorumlu olduğu aile bireylerinin veya birlikte yaşadığı diğer kişilerin yaptığı kasti hareketler ve/veya kanuna aykırı fiillerden kaynaklanan hasarlar, Her türlü kaybetme hali, kaybolmalar, Halka açık yerlerde açıkta bırakılan, unutulan cihazlar, Başkalarına satmak, profesyonel veya ticari kullanım amacıyla satın alınan cihazlarda oluşan ziya ve hasarlar, Gasp/Aşırma/Yankesicilik/Kapkaç: kamusal alanlarda (park, otobüs, dolmuş, kafe, AVM, konser alanı, ofis vb.) Müşteri’nin bilgisi ve rızası olmaksızın, değişik usul ve yöntemlerle, yanında, üzerinde, çantasında, cebinde bulunan eşyalara yapılacak yankesicilik, gasp, aşırma, Sim kart, Şarj aletinde kullanıcı kaynaklı veya kullanım hatası nedeniyle oluşan problemler ve cihazla birlikte alınmayıp daha sonradan cihazla birlikte kullanılan şarj aletleri, yazılımlar, modemler, tarayıcı ve yazıcılar ve diğer aksesuarlar, Cihazın arızalanmasından kaynaklanan bilgi ve veri kaybı Bilgisayar virüsü veya cihazın yeniden ayarlanması sonucu oluşan arızalar. Kötü niyet, ihmal (hatalı kurulum, tamir ya da yetkisiz kişilerin müdahalesi dahil),konfigürasyonun standart dışı cihazlarla değiştirilmesi, uygun olmayan ortam (ortam ısısı nem durumu dahil), normal dışı elektriksel ya da fiziksel uygulama, aydınlatma, yanma ya da doğal felaketler nedeniyle oluşan sorunlar, Seri numarasının silinmesi, ya da üzerinde oynanmış olması, Başka cihazların neden olduğu arızalar, Cihaz üzerinde bulunan üreticinin önerdikleri dışındaki verilerin kurtarılması ya da yedeklenmesi Üst versiyon işletim sistemi ile çözülmüş olduğu halde, sistem güncelleştirmesi yapılmadığı için yaşanan sorunlar. (Aynı durum işletim sistemi ile birlikte gelen yazılımlar için de geçerlidir.) Cihazın kullanım amacı ve kapasitesi dışında kullanılması ile ilgili sorunlar, Üçüncü şahıslara ait ürünler ve bunların cihaz üzerindeki etkisi nedeniyle çıkan sorunlar, Cihaza yasadışı yazılımların kurulumların yapılması nedeniyle doğan sorunlar, Kopya program kullanımı, tanımı Kullanım Kılavuzu ve Cihaz garanti sözleşmesinde belirtilen uygun ortamlarda kullanım ya da uygun olmayan çevre ünitelerinin kullanımından ortaya çıkan sorunlar. Açıkta (kapalı olmayan mahallelerde) ve halka açık kapalı mekânlarda vuku bulacak hırsızlık olayları ve kaybolma rizikoları haricidir. SÖZLEŞME SÜRESİ ve FESİH Bu Sözleşme, telefonun satış faturası üzerindeki tarihten itibaren, 1(Bir) yıl süreye mahsus olmak üzere geçerlidir. Sürenin dolması halinde Sözleşme, kendiliğinden başlatılmayacaktır. Bu sözleşmenin uygulanmasında, taraflardan birinin, yüklendiği asli edimlerden veya sözleşmenin esaslı unsurlarından birini, zamanında ve/veya eksik ve/veya hiç ifa etmemesi yahut yanlış bilgilendirme yapması halinde diğer taraf, Sözleşme’yi tek taraflı olarak, yazılı bir ihtara gerek olmaksızın ve herhangi bir nam altında tazminat ödemek zorunda olmaksızın feshedebilir. İhlal eden taraf, ihlale uğrayan tarafın bu sebeple uğradığı her türlü zararı tazmin eder. MÜCBİR SEBEPLER Taraflarca Sözleşme’nin imzası sırasında öngörülemeyen, bu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerin ifasını kısmen veya tamamen ortadan kaldıran doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, infilak gibi tarafların kontrolü haricinde zuhur eden haller, mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebe maruz kalan taraf, bu durumu derhal yazılı olarak karşı tarafa bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde, diğer tarafın mücbir sebebin varlığını kabul etmeme hakkı saklıdır. Mücbir sebep hallerinde taraflardan her biri, bu sözleşmeyi hiçbir ihbar ve ihtara gerek kalmadan, tazminat ödemeksizin ve derhal feshedebilecektir. TEBLİGAT VE BİLDİRİMLER Müşteri’nin kanuni adresi fatura üzerindeki adres olup Taraflar’ın birbirlerine bu Sözleşme kapsamında gönderecekleri bildirim, teslimat, ihtar ve ihbarlar bu sözleşmede belirtilen adreslere yapılacaktır. Taraflar’ın bu Sözleşmede belirtilen adreslerinde bir değişiklik olması halinde, değişikliği yapan taraf yeni adresini değişiklikten itibaren en geç 7 (Yedi) iş günü içinde diğer tarafa yazılı olarak bildirecektir. Aksi takdirde, bu sözleşmede belirtilen adreslere yapılacak tebligatlar, geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır. Taraflar, hizmet kapsamında gerçekleştirecekleri işlemlerin hızlı olması adına, Bu Sözleşme’de belirtilen e-posta adreslerine gönderilecek postalarla da bildirimde bulunmayı kabul ederler. E-postanın muhatabına ulaştığı hususu muhatabınca e-posta yoluyla teyit edildiği takdirde e-posta içeriği tebliğ edilmiş sayılır. DELİL SÖZLEŞMESİ Taraflar bu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Tamamliyo’nun defter ve kayıtlarının esas alınacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. DEVİR YASAĞI Taraflar, Sözleşme’den kaynaklanan hak(alacak hakkı dahil olmak üzere) ve yükümlülüklerini karşı Taraf’ın yazılı onayı olmadan 3. şahıs ve kuruluşlara devir ve temlik edemezler. Tamamliyo ve pay sahibi olduğu/olacağı şirketler, grup şirketler, işletmeler ve iştirakler bu hükümden müstesnadır. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. DİĞER HÜKÜMLER Bu sözleşmenin herhangi bir maddesinin geçersiz ya da uygulanamaz hale gelmesi sözleşmenin diğer maddelerini geçersiz kılmayacaktır. Bu Sözleşme’nin imzasından doğacak damga vergisi ve sair mali yükümlülükler Taraflarca eşit olarak karşılanacaktır..   İşbu sözleşme, …./…../202.. tarihinde … nüsha olarak taraflar / yetkili temsilciler tarafından imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir.